Kto je popôrodná dula

Kto je popôrodná dula ?

Ide o špeciálne vyškolenú ženu, ktorá poskytuje čerstvým mamičkám a ich rodinám jedinečnú podporu počas prvých týždňov po narodení dieťatka. Prešla výcvikom, počas ktorého sa naučila vyhodnocovať príznaky a prejavy matiek, ktoré by prípadne mohli potrebovať zdravotnícku pomoc, ako aj citlivo komunikovať a zvládať rôzne citové prejavy, ktoré sú počas šestonedelia bežné, hoci rodina na ne nemusí byť pripravená.

S čím môže popôrodná dula pomôcť matkám a ich rodinám ?

 • Poskytne vám možnosť zdieľania nových životných zážitkov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Slúži ako bútľavá vŕba, či ako znalá žena, ktorá už dobre pozná situáciu, v ktorej ste sa práve ocitli a dokáže poradiť s potrebným nadhľadom.

 • Pomôže s pozorovaním, či sa u novorodenca nerozvíja novorodenecká žltačka, či sa v prvých týždňoch správne vyvíja a s vyhodnotením situácie, ak je potrebná návšteva pediatra, mimo bežnej plánovanej návštevy.

 • Pomáha vám s dojčením.

 • Pomôže vyhodnotiť moč a stolicu vášho novorodeného dieťatka.

 • Pomôže obom rodičom aj inak, napríklad s nákupmi, upratovaním, prípravou výživného jedla pre vás po pôrode, ale aj pre celú rodinu, so starostlivosťou o staršie deti.

 • Pomáha s organizovaním domácnosti pri zmenenej situácii.

 • Ukáže vám jednoduché cvičenia na zvládanie stresu technikou pasívnej alebo progresívnej relaxácie. Pomalé pokojné dýchanie uvoľňuje svaly v tele a vizualizácia posilňuje schopnosť uvoľnenia. Pokiaľ je vaše telo aj myseľ v kľude, hojenie prebieha lepšie. Relaxácia súčasne napomáha dojčeniu a toku mlieka.

 • Pomáha vo vzdelávaní vás a vašej rodiny ohľadom starostlivosti o novonarodené dieťa, ako napr. prebaľovanie, nosenie/šatkovanie, kúpanie a pod.

 • Pomáha pri zotavovaní z pôrodných zranení, či už prebehol pôrod vaginálne alebo cisárskym rezom.

 • Informuje vás o miestnych aj celoštátnych formách pomoci (fyzioterapeuti, laktačné poradkyne, podporné skupiny, možnosti finančnej podpory a iné).

 • Pomáha zvládnuť štátnu byrokraciu spojenú s narodením dieťatka.

Schopnosti popôrodnej duly

 • Schopnosť načúvať

 • Musí odolať pokušeniu rozprávať vlastné príbehy či príhody iných žien. Jej hlavnou úlohou je načúvať, keď rozpráva „šestonedeľka“. Keď dula matke načúva a potvrdzuje jej pocity, spomienky z pôrodu a súčasné prežitky šestonedelia, pomáha jej tieto zážitky spracovať.

 • Ženám po pôrode prospieva, pokiaľ môžu hovoriť o svojich pekných aj nepríjemných spomienkach na pôrod. V období tesne po pôrode prežívajú veľa rozličných emócií. S pozornou poslucháčkou sa môžu vyspovedať a vyventilovať svoje pocity. Ľahšie sa tak uzdravia.

 • Medzi základné schopnosti popôrodnej duly patrí poskytovanie komplexu odborných poznatkov o význame bondigu a jeho vplyve na adaptáciu dieťaťa a vytvorenie optimálnych podmienok úspešného dojčenia

 • Je veľmi užitočné ak schopnosti popôrodnej duly obsahujú slžby certifikovanej laktačnej konzultantky a poradkyne nosení detí v šatke, či nosiči. Takéto duly vedia poskytnúť nielen odborné informácie, ale hlavne praktickú pomoc pri dojčení, prisatím dieťaťa na prsník, polohami pri dojčení, dokrmovaní (ak je nutné) - priamo na prsníku, prípadnými bolestivými bradavkami, zablokovaným mliekovodom, mastitídou, zvýšením tvorba mlieka, pomoc s dojčenským štrajkom, zavádzaním príkrmov, a v neposlednom rade kontaktom koža na kožu medzi matkou (otcom) a dieťatkom.

 • Rozsah praxe a špecializácia popôrodnej duly sa môže líšiť, je dôležité sa pri vyhľadávaní popôrodnej duly zaujímať o atribúty jej zamerania.

Popôrodná dula a pomoc s novorodencom

 • Popôrodná dula môže rodičom ukázať ako dieťatko reaguje na ich hlas, tvár a ako sa na druhú stranu uzatvára do seba, pokiaľ je unavené alebo príliš stimulované.

 • Dula rodičom môže pripomínať, že dieťatko nerozmaznajú ak ho budú nosiť v náručí, v okamihu kedy zaplače, alebo inak okamžite zareagujú na jeho potreby. Rovnako keď budú praktikovať zásady bezpečného spoločného spánku.

Popôrodná dula a pomoc pre otca

 • V období kedy sa celá rodina prispôsobuje novej situácii, môže dula pomôcť zvládnuť adaptáciu aj otcovi.

 • Muž by mal dostať informácie, ako pomôcť bábätku so správnou polohou a prisatím na prsníku, tu môže žena ďalší pár rúk veľmi oceniť. Rovnako môže žene podať vankúše, keď hľadá vhodnú polohu pre dojčenie. Keď žena sedí, partner môže vankúše podložiť pod bábätko, alebo žene pod lakeť. Dojčenie býva náročné a žena môže mať pocit, že sa jej dojčiť nedarí a môže mať tendenciu dojčenie vzdať. V týchto chvíľach partnerova podpora, láska a povzbudenie má zásadný zmysel.

 • Otec potrebuje vlastný čas, aby sa medzi ním a dieťatkom vytvoril pevný vzťah. Môže dieťatko kúpať, prebaľovať, obliekať. Dieťatko si môže zdriemnuť na jeho hrudníku, otec mu môže spievať, alebo ho húpať.

 • Dula otecka povzbudzuje a ukazuje mu rôzne spôsoby, ako bábätko poznávať, ako sa o bábätko starať, hrať, držať a utešovať.

 • Úlohou otca je zabezpečiť, aby ženu nepreťažovalo príliš veľké množnstvo návštev, alebo dlhých telefonátov.