Kontakty

ŽIVA

občianske združenie

Bošániho 3, 841 01 Bratislava

IČO 53 842 197

Bankové spojenie: Fio banka a.s.

IBAN: SK21 8330 0000 0028 0202 5911mobil: +421 902 334 503